Vstupní a výstupní preventivní prohlídky

●    Jsou prováděny na základě požadavku zaměstnavatele.

●    Pro zaměstnance patří mezi povinné prohlídky.

●    K provedení těchto prohlídek musí zaměstnanec akceptovat lékaře určeného zaměstnavatelem.

●    Prohlídky nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

●    Rozsah prohlídek je dán rozhodnutím Krajské hygienické stanice Zlínského kraje.