MUDr. Eva Pavláková – privátní praktická lékařka :

 

●    Atestace z oboru všeobecného lékařství – rok 1985.

●    Akreditace specializačního vzdělávání v oboru praktické lékařství pro dospělé vydaná                                   ministerstvem zdravotnictví ČR – rok 2008.

●    Oprávnění – Kredit I.stupně k provádění akupunktury – rok 1993.

●    Kurz „ Astma v ordinaci praktického lékaře“ – rok 1998.

●    Kurz „Geriatrie, hojení ran“ – rok 2003.

●    Certifikát – „ Úskalí praktické medicíny“ – rok 2002.

●    Certifikát – „Neurologie pro praktické lékaře“ – rok 1999.

●    Kurz I.a II. stupně – „Analýza stopových prvků ve vlasech“ – rok 2005.

●    Kurz „Diferenciální diagnostika bolesti břicha“ – rok 2006.

●    Kurz „ Kardiovaskulární prevence“ – rok 2006.

●    Certifikát – „Chronické onemocnění pohybového ústrojí“ – rok 2007, 2008.

●    Certifikát – „Bolesti hlavy, vertigo“ – rok 2008.

●    Kurz „Diagnostika akutního zánětu v ambulantní péči – stanovování CRP“ – rok 2007.

 

 

 

Marie Schneiderová – zdravotní sestra :

 

●    Absolventka oboru všeobecná zdravotní sestra.


●    Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.