MUDr. Eva Pavláková – privátní praktická lékařka :

 

●    Promoce Lékařská fakulta University Jana Evangelisty Purkyně v Brně – rok 1980.

●    Atestace z oboru všeobecného lékařství – rok 1985.

●    Osvědčení České lékařské komory k výkonu lékařské praxe – obor všeobecné lékařství – rok 1995.

●    Akreditace specializačního vzdělávání v oboru praktické lékařství pro dospělé vydaná                                   ministerstvem zdravotnictví ČR – rok 2008.

●    Osvědčení ILF Praha o absolvování základního kursu v akupunktuře – rok 1990.

●    Oprávnění – Kredit I.stupně k provádění akupunktury – rok 1993.

●    Kurz aurikuloterapie a aurikulomedicíny – rok 1998.

●    Kurz „ Astma v ordinaci praktického lékaře“ – rok 1998.

●    Kurz „Obtíže středního věku“ – rok 2004.

●    Kurz „Geriatrie, hojení ran“ – rok 2003.

●    Certifikát – „Gastroenterologie, gynekologie, hygiena“ - rok 2002.

●    Certifikát – „ Úskalí praktické medicíny“ – rok 2002.

●    Certifikát – „Obezita a její komplikace“ – rok 2000.

●    Certifikát – „Neurologie pro praktické lékaře“ – rok 1999.

●    Certifikát – „Astma bronchiale“ – rok 1999.

●    Kurz I.a II. stupně – „Analýza stopových prvků ve vlasech“ – rok 2005.

●    Kurz „Evropou proti alergii“ – rok 2005, 2007.

●    Kurz „Diferenciální diagnostika bolesti břicha“ – rok 2006.

●    Kurz „Chyby a omyly v diagnostice bolestivých syndromů“ – rok 2006.

●    Kurz „ Kardiovaskulární prevence“ – rok 2006.

●    Certifikát – „Ischemická choroba srdeční“ – rok 2007.

●    Certifikát – „Chronické onemocnění pohybového ústrojí“ – rok 2007, 2008.

●    Certifikát –  „Obezita“ – rok 2008.

●    Certifikát – „Bolesti hlavy, vertigo“ – rok 2008.

●    Certifikát – „Péče o pacienty se specifickými potřebami“ – rok 2008.

●    Kurz „Diagnostika akutního zánětu v ambulantní péči – stanovování CRP“ – rok 2007.

 

 

 

Františka Orsavová – zdravotní sestra :


●    Absolventka oboru všeobecná zdravotní sestra.

●    Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.