Privátní praxe pro dospělé je provozována na základě rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení, kterým vzniká oprávnění k jeho provozování v oboru: Praktický lékař – všeobecné lékařství, akupunktura.