Poskytování komplexních služeb léčebné péče:

●           Ošetření akutních stavů – zajištění první pomoci, výjezd lékaře na místo příhody vyžadující si akutní ošetření lékařem, zajištění koordinace s příjezdem Rychlé záchranné služby.Ošetření akutních onemocnění a život ohrožujících stavů má přednost před ostatními,

●           zajištění návaznosti na odborné pracoviště a nemocniční oddělení – cílené objednávání pacientů do konkrétních odborných ambulancí, kontakt na tato pracoviště,

●           ošetření neakutních onemocnění, 

●           odběry biologického materiálu – Denně odběry krve, moče a jiného biologického materiálu, zajištění transportu odebraného materiálu ke zpracování do laboratoře, vyhodnocování výsledků zpravidla do 24 hodin,

●           očkování, aplikace injekcí – očkování proti tetanu při úrazu, aplikace injekcí na základě ordinací lékařů,

●           vedení pracovních neschopností  vedení dlouhodobých i krátkodobých pracovních neschopností, spolupráce s Lékařskou posudkovou službou Okresní správy sociálního zabezpečení, invalidní řízení u dlouhodobé pracovní neschopnosti,

●          vyšetření CRP ( vyšetření CRP pro rozlišení virové a bakteriální infekce v těle a posouzení vhodnosti léčby antibiotiky-vyšetření je prováděno na speciálním přístroji, výsledek je znám do 2 minut. Vyšetřením CRP zabráníme zbytečnému nadužívání antibiotik a tím poškozování imunitního systému organismu.), sedimentace, moče, glykemie na glukometru, glykovaného hemoglobinu u diabetiků, INR ( kontrola parametrů při užívání léku na ředení krve - Warfarin), FOB - stolice na okultní krvácení, strep test ( při bolesti v krku  vyloučení streptokokové infekce), d-dimery, srdeční troponin  ( vyšetření při podezření na infarkt myokardu ), , BNP vyšetření při srdečním selhání.

Vyšetření  EKG,  tlakový Holter ( 24 hodninová kontrola hodnot krevního tlaku u pacientů s hypertenzí ), ABI-boso ( vyšetření průchodnosti tepen na dolních končetinách), Inkubator kultura ( bakteriální vyšetření moče).

●          převazy – převazy akutních i hojících se poranění, převazy zánětlivých onemocnění kůže, vytahování stehů,

●          návštěvy u pacientů – návštěvy u pacientů jejichž zdravotní stav neumožňuje ošetření v ordinaci,

●          návrhy na lázeňskou léčbu – vyšetření pacienta, provedení požadovaných vyšetření a odběrů, zpracování návrhu na lázeňskou péči.

 

Poskytování komplexních služeb preventivní péče:

●          Preventivní periodické prohlídky – hrazena zdravotní pojišťovnou jedenkrát za 2 roky, rozsah prohlídky je dán věkem pacienta. V rámci preventivní prohlídky jsou provedena následující zdravotní vyšetření:

 - Doplnění anamnézy, kontrola očkování,

      - komplexní fyzikální vyšetření, vyšetření zraku a sluchu, palpační vyšetření 

        nitroočního tlaku, změření krevního tlaku a tepu, změření hmotnosti, onkologická

        prevence, EKG u osob starších 40 let 1x za 4 roky, mamografické vyšetření u žen

        1x za 2 roky ve věku od 45 

      - laboratorní vyšetření :

        orientační vyšetření moče, vyšetření cholesterolu a lipoproteinů ve věku 18,30,  

        40,50 a 60 let, 

vyšetření kreatininu

        vyšetření glykémie 1x za 2 roky ve věku od 45  let,

        vyšetření stolice na okultní krvácení ve věku nad 50 let,

vyšetření na časný záchyt demence ve věku 65 - 80 let

●          očkování  očkujeme proti tetanu, chřipce, virové hepatitidě A, B, klíšťové encefalitidě, meningokokové encefalitidě.

 

Zároveň provádíme dispenzární prohlídky pro diabetiky.

 

 

 

Administrativní činnost:

●           Řízení pro invalidní důchody – ve spolupráci s Okresní správou sociálního zabezpečení Zlín zpracováváme žádosti o přiznání částečného a plného invalidního důchodu,

●          řízení pro přiznání sociálních dávek – ve spolupráci s Okresní správou sociálního zabezpečení a sociálním odborem Krajského úřadu ve Zlíně zpracováváme žádosti pro přiznání různých sociálních dávek,

●           výpisy ze zdravotní dokumentace  provádí se na základě žádosti ze strany pacienta,

●           vyjádření o zdravotním stavu pro komerční pojišťovny  před uzavřením pojistné smlouvy, zpráva lékaře o úrazu nebo nemoci, bolestné.

 

Vyžádaná vyšetření: (prováděná na žádost pacienta, patří do péče nehrazené ze zdravotního pojištění)

●           vyšetření na řidičský průkaz, zbrojní pas,

●           vyjádření ke studiu,

●           vyjádření pro rekondiční pobyty,

●           návrhy na lázně pro samoplátce.