Výkony jsou hrazeny osobami, v jejichž zájmu se provádějí a nepatří mezi výkony hrazené zdravotními pojišťovnami.

Ceny jednotlivých výkonů Vám zašleme na požádání.

 

Seznam výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami:

 

●    Preventivní prohlídka, kterou nehradí zdravotní pojišťovna,

●    vyšetření pro řidičský průkaz,

●    vyšetření řidiče důchodce,

●    vyšetření pro potravinářský průkaz,

●    vyšetření pro profesní průkazy (svářeč, apod.),

●    vyšetření sportovce

●    vyšetření pro lázně u samoplátce s lázeňským návrhem,

●    vyšetření pro držení střelných zbraní,

●    vyšetření pro cestu do zahraničí s písemných závěrem,

●    výpis z dokumentace,

●    zpráva o úrazu pro pojišťovnu,

●    zpráva pojišťovně při uzavírání pojistky,

●    bodové hodnocení pracovního úrazu,

●    zpráva pro účast na rekondičních a rekreačních pobytech,

●    vyjádření lékaře o umístění do ústavu sociální péče,

●    cílené vyšetření nepojištěnce,

●    kontrolní vyšetření nepojištěnce,

●    přihláška do učebního poměru SŠ, VŠ,

●    aplikace nepovinného očkování,

●    vystavení náhradního dokladu,

●    potvrzení pro ostatní instituce,

●    vyšetření Hemokult ve věku do 50-ti let,

●    fakturační hodina lékaře,

●    závodní preventivní prohlídka – typ I.,

●    závodní preventivní prohlídka – typ II..